LLB, en svensk organisation av medlemmar med allt från frilanstekniker och teknikuthyrare till distributörer och agenter. Alla inom upplevelseteknik kan tillsammans skapa gemensamma och tydliga branschvillkor som alla parter kan följa. Det skapar förutsättningar för att skapa grundläggande riktlinjer och regler för t.ex. arbetsvillkor och jämställdhet. Men även att kund och leverantörsrelationer uppehålls samt att krav ställs på att medlemmar skall hålla en hög kvalité på utfört jobb.

”LLB ska verka för en sund utveckling inom branschen för ljud, ljus och bild.”

Utöver detta vill vi på LLB vara ansiktet utåt mot regeringen, föreningar och institutioner för att skapa fler samarbeten samt se till att riksdagsledamöter är medvetna om vår bransch och förstår den och våra behov. LLB tar gärna dialogen med olika myndigheter och driver våra frågor framåt.

Vi erbjuder utbildningar, utveckling av gemensamma branschregler samt arrangerar mötesplatser för branschen. Genom LLB Expo vill vi skapa ett stort forum där vi alla i branschen kan samlas vartannat år och träffas, mingla och utbyta kontakter och erfarenheter. Dock så vill vi inte att det skall stanna där, men start inom kort kommer vi till att börja med starta upp frukostmingel i Stockholm som sedan även kommer gå vidare till andra städer i Sverige. Det är viktigt att träffas och utbyta erfarenhet och kunskap.

Aldrig tidigare har det varit viktigare att stå enade tillsammans. Vi är aldrig starkare än den svagaste länk och oavsett om du är distributör, uthyrningsföretag, installatör, riggning, frilanstekniker eller jobbar med t.ex. scenografi. Så länge ditt arbete på ett eller annat sätt anknyter till upplevelseteknik är du välkommen till oss på LLB.

LLB har funnits i över 30 år, många kopplar oss samman med att enbart arrangera mässan LLB vartannat år och att vi enbart är till för distributörer eller agenter. Vi har förstått hur viktigt det är på senare tid att vi måste ut och synas mer och ändra vår profil.

Vi vill att LLB skall vara för alla inom branschen för upplevelseteknik. I LLB så är du fullvärdig medlem med en liten avgift från 1995 kronor + Moms. Detta för mindre företag för upp till 1,5 mkr i omsättning och sedan en stege uppåt i avgift baserad på omsättning.

Som fullvärdig medlem så är du alltid välkommen att prata och diskutera. Att träffas och utbyta kontakter, oavsett vart i vår upplevelsebransch du finns. Finns det problem eller utmaningar så finns vi till för att hjälpa till.

LLB medlemmar skall följa den ”uppförandekod” (Code of Conduct) som LLB har för sina medlemmar. Detta innebär att alla medlemmar skall följa LLB värderingar och principer som styr vårt förhållande till kunder, leverantörer, affärspartners och andra intressenter. Koden bygger på att alla medlemmar i LLB skall upprätthålla ett antal grundläggande riktlinjer för t.ex. arbetsvillkor, antikorruption, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men även att kund och leverantörsrelationer uppehålls samt att medlemmar skall hålla en hög kvalité på utfört jobb.

LLB jobbar tillsammans med Branschkansliet, detta är ett företag där väldigt många branschföreningar sitter under samma tak med en gemensam administration för att hålla låga kostnader men ändå kunna erbjuda en hög service-
nivå. Detta gör även att vi kan erbjuda förmånliga rabattavtal på en mängd olika tjänster som t.ex. på hotell och bensin och diesel för att nämna några.

Vi på LLB hoppas att just du vill bli medlem, låt oss göra branschen bättre tillsammans!