"Belysning och trygghet hör ihop" är en enkel men kraftfull sanning.

Även om det kan verka självklart, finns det många områden där bristen på belysning skapar en otrygg miljö för invånarna. Särskilt på kvällen eller under vintern, när det är mörkt och svårt att se, kan dålig belysning göra det lätt för tjuvar, banditer och vandalister att göra sina illvilliga handlingar utan att synas eller upptäckas.

Men belysning kan också ha en positiv inverkan på tryggheten. Genom att ha en väl upplyst gata eller torg kan man minska risken för brott och skapa en tryggare miljö för medborgare. Detta gör att de känner sig mer säkra och trivsamma i sin stad eller by.

Det är också värt att notera att bra belysning inte bara skapar en säkrare miljö, utan också gör det lättare för människor att röra sig och navigera runt i området. Genom att ha tydliga och väl upplysta gångvägar kan man minska risken för olyckor och fall, särskilt bland äldre personer eller personer med funktionsnedsättningar.

Som tur är kan många av dessa problem lösas med en relativt liten investering. Genom att installera belysning på strategiska platser, kan man skapa en tryggare miljö för invånarna och samtidigt göra det svårare för de som har illvilliga avsikter.

Ljusdesigner: Svante Pettersson, Bjerking
Installation: Kreativ Teknik AB
Plats: Fyrisspången cykel och gångbro i Uppsala