HY-B-EYE är nästa generation av BEAM-WASH Armaturer från ClayPaky. Armaturerna bygger självklart på det extremt framgångsrika konceptet av B-EYE som lanserades för ca 5 år sedan.

Det första man har gjort är att förbättra konstruktionen, så t.ex. automatiskt inzoomning av lins när man bryter strömmen eller stänger av enheten.

Armaturen är lättare och tystare än sin föregångare och följer ClayPakys designlinje från t.ex. K-EYE.

Man använder också Osram senaste LED teknik där man kan driva RGBW dioden i upp till 40W samt att alla nya armaturer har stöd för Arkaos Kling-Net.

Produktion har startat och demo armaturer är på väg hem. Hör av Er så kommer vi förbi med demo och fika.