Tillfälligt anstånd med att betala in skatt Om företaget drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan du ansöka om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Tänk på att du betalar en ränta på 1,25 procent för uppskovet och en särskild anståndsavgift på 0,3 procent per kalendermånad från och med månaden efter att anståndet beviljas till och med den månad du ska betala anståndet. (Läs mer på Skatteverkets hemsida.)

Var och när ansöker man? Från och med i dag kan du ansöka via e-tjänsterna på Skatteverkets hemsida, klicka här för att komma dit. Du kan ansöka genom en blankett (SKV 4829) också, men det förlänger tiden som det tar att handlägga.


Korttidspermittering

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet från och med 7 april 2020. Det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020.

Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.(Läs mer på Tillväxtverkets hemsida. )


Var och när ansöker man? Ansökan görs via Tillväxtverket. Man kan inte ansöka förrän den 7 april men stödet kommer att tillämpas retroaktivt från 16 mars. Stödet ska gälla under hela 2020.


Sjuklöneansvaret

Staten står för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. Egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14. Den första karensdagen är slopad under perioden 11 mars – 31 maj. Dessutom är kravet på läkarintyg slopat, vilket innebär att en person kan vara sjuk i 21 dagar utan att lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan. (Läs mer på Försäkringskassan hemsida.)


Var och när ansöker man? Alla regler är ännu inte klara ännu. Så fort det finns instruktioner kommer det att finnas på Försäkringskassans hemsida.

Företagslån via Almi

Almi erbjuder Brygglån, som är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag som behöver finansiering på grund av coronaviruset. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter.

Almi har även olika typer av lån i sin ordinarie verksamhet. Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med
amorteringar. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. (Läs mer på Almis hemsida.)

Var och när ansöker man? På Almis hemsida finns e-tjänster för att ansöka direkt. Klicka här för att komma dit!

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen vill göra en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna. Du som är arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020. (Läs mer på Regeringens hemsida.)

Var och när ansöker man? Reglerna ska enligt plan börja gälla från och med den 6 april 2020. Då kan man ansöka om detta via arbetsgivardeklarationen på Skatteverkets hemsida. Klicka här för att komma till denna tjänst

För att undvika onödiga omprövningar bör du som vill ha en tillfällig sänkning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april.

Företagsakut med lån från bank, garanterat av staten

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag förslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras. (Läs mer på Regeringens hemsida.)

Var och när ansöker man? Här finns det inget generell ansökan utan du som företagare måste kontakta din bank.

Få tillbaka eller ändra preliminärskatt

Förslaget innebär att du kan sätta av hela av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster.

Du kan också ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronaviruset. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.

Var och när ansöker man? Du kan ansöka om detta via Skatteverkets e-tjänster. Klicka här för att komma dit. Tänk på att om du fyller i Övriga upplysningar blir handläggningstiden längre.

Sänkning av hyreskostnaderna för vissa branscher

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. (Läs mer på Regeringens hemsida.)

Var och när ansöker man? Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats.

Ekonomiskt stöd till kultur och idrott

Regeringen föreslår att du som bedriver verksamhet inom kultur och idrott ska kunna söka stöd för inkomstbortfall på grund av det nya coronaviruset och covid-19. Det kan till exempel handla om stöd för inställda evenemang. Även evenemang under 500 deltagare omfattas.

Stödet ska gälla alla företagsformer och frilansare och föreningar. Det totala stödpaketet är 1 miljard kronor, varav 500 miljoner kronor ska gå till kulturbranschen och 500 miljoner kronor till idrottsbranschen. (Läs mer på Regeringens hemsida.)

Var och när ansöker man? Regeringen återkommer inom kort med mer information om villkoren för stödet samt hur och när du som företagare ska kunna söka.